A Game of War: Sanguinetti v Kambalu/Mu.ZEE

A Game of War: Sanguinetti v Kambalu/Mu.ZEE

Een film over de clash tussen appropriërende kunst en het auteursrecht geregisseerd door Twee-eiige Drieling en Samson Kambalu.

auteur
Twee-eiige Drieling & Samson Kambalu
File
download het transcript van de dag.doc
Image
Film

Gianfranco Sanguinetti was lange tijd lid van Situationist International, een kunst- en ideologische beweging in de jaren ’60 en ‘70. Zij inspireerden zich op de potlatch en het détournement, de excessieve uitwisseling van giften en het zich toe-eigenen van werk, en stonden dus wantrouwig tegenover intellectuele eigendom. Later verkocht Sanguinetti zijn archief aan Yale University.

In 2015 fotografeerde Samson Kambalu het hele archief stuk voor stuk en presenteerde het in een installatie en uitgave op de Biënnale van Venetië.

In een daaropvolgende rechtszaak beriep Sanguinetti zich op het auteursrecht om de tentoonstelling te staken. De Italiaanse rechter besliste echter dat het ging om een geoorloofde parodie. De rechtbank nam de context van het situationisme en hun houding tegenover copyright in overweging om de actie van Kambalu als “sarcastische kritiek” op de verkoop te interpreteren.

Sanguinetti Breakout Area, de installatie waarover sprake, was in de zomer van 2020 opnieuw te zien in Mu.ZEE. Twee-eiige Drieling maakte gebruik van die opportuniteit om de rechtszaak in de Belgische rechtsorde te herhalen. We inspireerden ons op de Italiaanse zaak en Belgische precedenten over appropriation art om een model van rechtsvoering voor te stellen: een inleiding en contextualisatie door een kunstexpert, een bezoek van de rechtbank aan het werk en een scherp verhoor van de kunstenaar.

We kregen hiervoor de medewerking van kunsthistoricus Sven Lütticken (UvA), raadslieden Elisabeth Daem (CiTiP, DLA Piper) en Didier Deneuter (Modo law) en voorzitter Georges Martyn (Universiteit Gent).

Regelmatig keren we terug naar de rechtbank om voor kunstenaars, curatoren en juristen de film te screenen. In het nagesprek wordt het thema zowel vanuit artistiek als juridisch oogpunt met elkaar besproken. De notities van de deelnemers worden gearchiveerd. Dit gebeurde tot op heden in Oostende, Antwerpen en met de studenten van het vak 'Recht in de Cultuurwetenschappen' aan de Universiteit Gent.

'A Game of War: Sanguinetti v Kambalu Trial at Ostend' was ook te zien in twee tentoonstellingen van Samson Kambalu: 'New Liberia' in Modern Art Oxford en 'Freetown' in Culturgest (Lissabon).

Onderaan deze pagina kan je de film bekijken, bovenaan het gehele en ongeëditte transcript van de dag downloaden.


 

Remote video URL