First! A case-based essay on the importance of being first in the arts & sciences.

First! A case-based essay on the importance of being first in the arts & sciences.

Bijdrage aan het boek OVERLAP van de Jonge Academie.

auteur
Twee-eiige Drieling
File
download onze bijdrage aan Overlap.pdf
Image
First

"Using an introduction to legal concepts we looked for the importance of being or seeming ‘first’ in the arts and sciences."

OVERLAP wil het veld exploreren tussen kunst en wetenschap. Kunstenaars en wetenschappers delen een ongebreidelde nieuwsgierigheid om de wereld om zich heen te begrijpen, verklaren en veranderen. De Jonge Academie ging op zoek naar dwarsverbanden, synergieën en conflicten tussen de hedendaagse artistieke en wetenschappelijke praktijken. De verkenning van dit grensgebied – de overlap – tussen wetenschap en kunst resulteerde in een ‘expo op papier’ die met 52 artistieke bijdragen en 12 essays het ritme van het jaar volgt.

Je vindt onze bijdrage in de download.

Meer informatie over het volledige boek