A Game of War: Sanguinetti v Kambalu/Mu.ZEE

A Game of War: Sanguinetti v Kambalu/Mu.ZEE

Screening van een mock trial over de clash tussen appropriërende kunst en het auteursrecht.

23/06/2022
• Rechtbank van Eerste Aanleg (Antwerpen)

Gianfranco Sanguinetti was lange tijd lid van Situationist International, een kunst- en ideologische beweging in de jaren ’60 en ‘70. Zij inspireerden zich op de potlatch en het détournement, de excessieve uitwisseling van giften en het zich toe-eigenen van werk, en stonden dus wantrouwig tegenover intellectuele eigendom. Later verkocht Sanguinetti zijn archief aan Yale University.

In 2015 fotografeerde Samson Kambalu dit hele archief stuk voor stuk en presenteerde het in een installatie en uitgave op de Biënnale van Venetië. In een daaropvolgende rechtszaak beriep Sanguinetti zich op het auteursrecht om de tentoonstelling te staken. De Italiaanse rechter besliste echter dat het ging om een geoorloofde parodie. De rechtbank nam de context van het situationisme en hun houding tegenover copyright in overweging om de actie van Kambalu als “sarcastische kritiek” op de verkoop te interpreteren.

Sanguinetti Breakout Area, de installatie waarover sprake, was in de zomer van 2020 opnieuw te zien in Mu.ZEE. Twee-eiige Drieling maakte gebruik van die opportuniteit om de rechtszaak in de Belgische rechtsorde te herhalen. We inspireerden ons op de Italiaanse zaak en Belgische precedenten over appropriërende kunst om een model van rechtsvoering voor dit soort zaken voor te stellen: een inleiding en contextualisatie door een kunstexpert, een bezoek van de rechtbank aan het werk en een scherp verhoor van de kunstenaar.

Regelmatig keren we terug naar de rechtbank om voor kunstenaars, curatoren en juristen de film te screenen. In het nagesprek wordt het thema zowel vanuit artistiek als juridisch oogpunt met elkaar besproken. De notities van de deelnemers worden gearchiveerd.

Op donderdagavond 23 juni tussen 19u en 22u organiseren we een screening in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. We kijken film tussen 19u en 21u en gaan daarna een uur met elkaar in gesprek. Inschrijven kan (en moet) via ask@twiiid.be.

 

Image
screeningvoorbij!

Waar en wanneer?
Dit event is voorbij sorry!